Життєвий і творчий шлях представників української еміграції в

20-30 роках ХХ ст.:

Дата Подія

ІІІ.2.Написати доповідь на тему:

- «Представники української діаспори 20-30-х років ХХ ст. та їх роль у культурному розвитку української нації.»

-

ІІІ.3. Рекомендована література:

1. Алексеєв 20., Кульчицький С, Слюсаренко А. Україна на зламі історичних епох. — К., 2000.

2. Вибори в Україні 1994 року. — 2-ге вид., доп. — К., 1995.

3. Дужий /7. Українська справа: вчора і сьогодні. — Л., 2002.

4. Історія України: нове бачення / Під ред. В. Смолія. — Т. 2. — К., 1996.

5. Коваленко А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика. — К., 2002.

6. Кульчицький С. Вибір України: Північноатлантичний альянс чи Слов'янський союз? // Політика і час. — 1999. — № 3. — С. 55.

7. Кульчицький С. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // УІЖ. — 2001. — № 2—4.

8. Кучма Л Життєвий і творчий шлях представників української еміграції в, Вірю в український народ. — К., 2000.

9. Кучма Л. Формування нової історичної реальності. Виступ на науковій конференції 16 листопада 2000 року // Президентський вісник. — 2000. — № 22.

10. Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. — К., 1994.

11. Литвин В. Україна: хроніка поступу. 1991—2000. — К., 2000.

12. Маруняк В. Українська еміграція. — Мюнхен, 1985.

13. Новітня історія України. 1900—2000. — К., 2000.

14. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — К., 2002.

15. Проценко Т. Органи виконавчої влади в регіонах України: шляхи вдосконалення. — Ірпінь, 2002.

16. Українська еміграція. Історія і сучасність. — Л., 1992.

ІІІ.4. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:

(Дайте відповідь на тестові запитання):

1.Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки були:

а) промисловорозвинутим регіоном; б) сировинним придатком; в) регіоном з розвинутим Життєвий і творчий шлях представників української еміграції в сільськогосподарським виробництвом.

2.За віросповіданям українці на західноукраїнських землях були:

а) католики; б) православні; в) греко-католики; г) мусульмани.

3.Який міжнародний договір закріпив входження Закарпаття до складу ЧСР? а) Сен-Жерменський; б) Версальський; в) Ризький.

4.В яких з названих країн де проживали українці у міжвоєнний період національна проблема розв`язувалась репресивними методами?

а) Польщі; б) ЧСР; в) Румунії.

5.Варшавський та львівський процеси 1935-1936 рр. відбулися над:

а) членами ОУН; б) членами КПЗУ; в) членами УНДО.

6.Яка міжнародна подія сприяла наданню автономії Карпатської України в складі ЧСР?

а) Мюнхенська угода; б) Аншлюс Австрії; в) Франко-чехословацько-радянська угода.

7.Яку офіційну назву мали західноукраїнські Життєвий і творчий шлях представників української еміграції в землі в складі Польщі?

а) Західна України; б) Східна Польща; в) Східна Малапольща.

8.Воєнізована організація, створена для захисту Карпатської України називалася:

а) Карпатська Січ; б) Закарпатська Січ; в) Українська національна оборона.

9.Головними причинами масової еміграції українців з західноукраїнських земель у міжвоєнний період були:

а) економічні; б) політичні; в) релігійні.

10.І Віденський арбітраж торкав українських земель:

а) Галичини; б) Буковини; в) Закарпаття; г) Волині.

11.Заборона на ввіз українських книжок і музичних творів у 20-30-ті роки існувала в… а) Польщі; б) Румунії; в) ЧСР.

12.Які українські землі розділяв Сокальський кордон?а) Закарпаття і Східної Галичини; б) Східної Галичини і Західної Волині;

в Життєвий і творчий шлях представників української еміграції в) Галичини і Північної Буковини.

Питання до теми:

1.Яким було українське суспільне життя 20-20-х років?

2.Яким було культурне життя 20-30-х років?

3.Українці в Румунії, В Чехії.Як розвивалась українська культура?

Комунальний заклад охорони здоров’я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2


documentawtvlzd.html
documentawtvtjl.html
documentawtwatt.html
documentawtwieb.html
documentawtwpoj.html
Документ Життєвий і творчий шлях представників української еміграції в