Практична робота № 10

1. Які основні шляхи підвищення надійності елементів автоматики і АС?

2. Перерахувати основні показники надійності.

3. Які фактори зменшують строк експлуатації АС?

4. Дати визначення термінам «довговічність», «ремонтопридатність », «безвідмовність», «працездатність» .

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АВТОМАТИКИ »

Тема: Програмні та стабілізуючі АС (Лабораторні роботи №1, №2 )

1. Керуючий елемент в автоматичних системах :

А) подає сигнал на виконавчий елемент і управляє його роботою;

Б) сприймає контрольовану величину і передає на об'єкт керування;

В)діє безпосередньо на об'єкт керування

2. Автоматична система керування освітленням через певний інтервал часу відноситься до:

а) програмних; б) слідкуючих ; в) стабілізуючих; г) самопристосовуючих АС

3. В астатичному режимі можуть працювати автоматичні системи

а) програмні ; б) слідкуючи ; в) стабілізуючі Практична робота № 10; г) самопристосовуючі.

4. Перерахувати основні елементи, з яких складається пристрій МКП

5. В якості сприймаючих елементів в автоматичних системах можуть бути:

а) двигуни; б) вентилі; в)датчики; г)стабілізатори.

6. Вказати, які з перелічених автоматичних систем відносяться до систем з розімкненим колом дії :

а.Стабілізуючі; б.Програмні; в.Самопристосовуючі; г.Слідкуючі.

7. За алгоритмом функціонування автоматичні системи поділяються на:

а) стабілізуючі; слідкуючі; програмні; комбіновані

б)замкнені ; розімкнені ; програмні; комбіновані

в) релейні; стабілізуючі; неперервні ; імпульсні ;

г)слідкуючі; імпульсні ; неперервні ; програмні

8. Пояснити принцип роботи схеми керування системи стабілізації температури ( лаб. робота №2).

9. Який елемент в схемі керування системи стабілізації температури ( лаб. робота №2) буде виконавчим елементом?

10.В якості Практична робота № 10 програмного елемента ( ПЕ) в системах автоматики можуть використовуватися :

а)датчик; б)реле часу; в) реле ; г) регулятор ; д) тиристор

11. Пояснити принцип роботи схеми керування програмної автоматичної системи ( лаб. робота №1)

12. Який елемент в схемі керування програмної автоматичної системи ( лаб. робота №1) буде виконавчим елементом?

13. В якості стабілізуючих автоматичних систем можуть бути :

а)поточна лінія, б)водонагрівачі, в) двигуни, г) гноєзбиральні транспортери

14. Вказати призначення ковзної шестерні, верхнього та нижнього дзвонів в пристрої МКП.

15. В астатичному режимі можуть працювати автоматичні системи

а) програмні ; б) слідкуючи ; в) стабілізуючі; г) самопристосовуючі.

16. Пояснити принцип роботи схеми керування системи стабілізації температури( лаб. робота №2)

17. Який елемент в схемі керування системи стабілізації Практична робота № 10 температури

(лаб. робота №2)буде виконавчим елементом?


documentawtsqab.html
documentawtsxkj.html
documentawtteur.html
documentawttmez.html
documentawtttph.html
Документ Практична робота № 10