Обертальні безмасляні насоси

До обертальних насосів відносяться: насоси Рутса, зубчасті та кулачкові насоси. У даному типі насосів зміна об’єму камери досягається завдяки обертальному руху роторів певної форми.

Розглянемо на принципі роботи двороторного насоса ( на-соса Рутса) принцип дії даного типу насосів. Насоси Рутса широко використовуються для відкачування великих об’ємів газів в області низького та середнього вакууму.

Рисунок 3.4 – Схематичне зображення двохроторного насоса Рутса: 1 – ротор; 2 – корпус

Даний тип насосів має велику швидкість обертання роторів 2000-3000 об./хв. Насоси не потребують змащення, оскільки в них відсутні поверхні тертя. Між роторами (1) і корпусом (2) існує невеликий повітряний зазор. Цим зумовлений недолік: відбувається натікання газу через даний зазор Обертальні безмасляні насоси з випускної зони В в зону відкачування А. Кількість газу, що натікає, тим більша, чим вищий тиск на виході порівняно з відкачуваним, тобто чим вище стискається газ. Тому з метою зниження зовнішнього тиску, а відповідно і зменшення натікання газу з випускної зони В в зону відкачки А, на виході з даного насосу розміщують насос для попередньої відкачки (наприклад пластинчасто-роторний насос 2НВР-5ДМ).

За один оберт ротора видаляється об’єм газу, що дорівнює подвоєному об’єму камери С, утвореному впадиною між ротором і корпусом.

Сучасні двороторні насоси Рутса характеризуються високою швидкістю дії Sn=5 - 5000 л/с в області середнього Обертальні безмасляні насоси вакууму. Швидкість дії зберігає постійне значення в діапазоні тисків від 10 до 10-3 мм рт. ст. Граничний вакуум може досягати величини 10-5 мм рт. ст.


documentawtbofp.html
documentawtbvpx.html
documentawtcdaf.html
documentawtckkn.html
documentawtcruv.html
Документ Обертальні безмасляні насоси