Заняття 10. Тема: Медитативна техніка

Питання до обговорення:

Питання і завдання для самоконтролю

 1. Кому належить приведена нижче цитата: "Не треба тягнути траву із землі - прийде весна, і трава сама виросте. Медитація - цей стан, коли даєте життю йти своєю природною чергою - не направляючи її, не контролюючи, не маніпулюючи, не нав'язуючи їй ніякої своєї дисципліни"?
 2. Які психотехніки, змістовно близькі до методики медитації, використовуються в європейських психологічних школах.
 3. Чи можна вважати медитації гіпнотичною технікою? Чому? Наскільки, на вашу думку, правомірне використання гіпнозу в психологічних тренінгах?
 4. Які структурні частини виділяються в медитативній техніці Заняття 10. Тема: Медитативна техніка? Розкрийте їх зміст.
 5. Вірно або невірно, на вашу думку, висловлювання:

a. Практичний психолог, що не має медичної освіти, не має права користуватися жодною технікою, що містить елементи сугестії.

b. Психологічної освіти вистачає для того, щоб застосовувати в практичній роботі медитації, аутотренінг, релаксаційну техніку.

c. Психолог, що практикує медитації, повинен обов'язково мати документ (сертифікат), що свідчить про проходження спеціального навчання і надає право на застосування методів сугестій.

 1. Вставте потрібне слово - "може" або "не може" - в наступне висловлювання: "Проведення подібної психотехніки (медитацій).......... спровокувати перехід ведучого в психологічну позицію "згори" і відкрити йому можливість використання директивних (авторитарних) методів впливу".
 2. Опишіть зовнішні Заняття 10. Тема: Медитативна техніка умови, необхідні для успішного проведення медитацій-візуалізації.
 3. Чи слід настоювати на строгому дотриманні учасників групи за інструкцією ведучого і викликанні образів, обов'язково співпадаючих з пропонованими їм?
 4. Чи можливі негативні переживання учасників при проведенні медитацій-візуалізації?
 5. Перерахуйте найважливіші особливості формулювань, використовуваних в тексті вправ по медитаціям-візуалізації.
 6. У яких цілях можуть використовуватися медитації-візуалізації в психологічних тренінгах розвитку самосвідомості?
 7. Чи є обов'язковим детальне опитування учасників про самопочуття і отримання зворотного зв'язку після медитацій-візуалізації?

РОЗІГРІВАЮЧІ ІГРИ І ПСИХОТЕХНІКИ

Знайомство. Надувна лялька. Сплутані ланцюжки. Чемпіонат боротьби на пальцях. Шестірка. Зустріч поглядами. Колективний рахунок. Будь-яке число. Вибір траєкторії Заняття 10. Тема: Медитативна техніка. Коротка психологічна характеристика основних форм особисті на основі переваги геометричних фігур

Ігри, орієнтовані на отримання зворотного зв'язку: Мій портрет очима групи. Перша проба на роль. Дискусія в ролях один одного. Відповіді за іншого. Дзеркало, що мовчить і говорить. Рекламний ролик. Самосуд. Від торби та від в'язниці Страшнуватий суд. Стілець одкровень.

Ігри соціально-перцептивної спрямованості: Я знаю, що тобі приснилося. Зуби дарованого коня. Особистістий герб і девіз. Білі маги - Чорні маги. Шахи.

Комунікативні ігри: Катастрофа в пустелі. Шукаю друга. Альтернатива.Психотехніки, спрямовані на допомогу в рішенні проблем: Розмова зі зміною по Медитації-візуалізації Судно, на якому я пливу. Мудрець Заняття 10. Тема: Медитативна техніка з храму. Гірська вершина. зиции. Неказкові проблеми. Метафора проблеми.

Література:[1,2,4,6,9,11,12,16,20,23,25,26,28,31,36]

Питання для самоконтролю

1. Предмет, цілі і завдання курсу.

2. Історія розвитку психотренінга.

3. Основні зарубіжні і вітчизняні концепції і напрями.

4. Особливості комплектування груп.

5. Групові взаємини і взаємодії.

6. Групова динаміка.

7. Особа тренера.

8. Помилки проведення тренінгового процесу.

9. Психодіагностіка в психотренінговій роботі.

10. Особливості проведення розігріваючих ігор

11. Рольові ігри.

12. Діагностуючі гри.

13. Психодрама.

14. «Теорія поля» К.Левина.

15. Гештальт-терапія, загальна характеристика.

16. Психотехніки гештальт-терапії.

17. Т-групи.

18. Арттерапія.

19. Ігротерапія.

20. Казкотерапія.

21. Пісочна терапія.

22. Аутотренінг.

23. Тренінги саморегуляції.

24. Музикотерапія.

25. Естетотерапія.

26. Бібліотерапія.

27. Чим обумовлена різниця в підходах до визначення «Психотренінгу»?

28. Назвіть принципи покладені в класифікацію тренінгових груп.

29. Виділіть позитивні і негативні моменти еклектичного Заняття 10. Тема: Медитативна техніка підходу.

30. Коли і яким чином була заснована в США Національна лабораторія тренінгу?

31. Які методи відстежування соціодинамічних процесів використовуються в психотренінгу?

32. Як відбувається процес встановлення принципів роботи в групі?

33. Що таке «розігріваюча» гра?

34. Приведіть приклади конкретних вправ з метою розігрівання групи.

35. У яких психологічних напрямах і з якою метою використовується ролева гра?

36. Які, на вашу думку, існують основні функціональні ролі в психодрамі? Назвіть основні принципи гештальт-терапії.

37. Дайте загальну характеристику концепції порушень гештальт-терапії.

38. Яка роль методів когнітивної терапії в тренінгу соціальних навиків?

39. Охарактеризуйте основні цикли взаємодії учасників один з одним в Т-групах.

40. Дайте порівняльну характеристику активній і рецептивній формам Заняття 10. Тема: Медитативна техніка музикотерапії.

41. Визначите основні механізми дії в бібліотерапії.

42. Визначите історичне коріння російської казки

43. Поясніть, яке значення в корекційному процесі має малювання мандал.

44. Визначите біопсихологічні основи психотренинга.

45. Які допоміжні засоби спілкування, які сприяють поліпшенню настрою, поведінки і поліпшення психомоторики дітей ви знаєте?

46. Визначення СПТ.

47. СПТ як фактор розвитку компетентності в спілкуванні.

48. Співвідношення понять «групова психотерапія», «групова психокорекція», «груповий тренінг».

49. Форми тренінга: тренінг спілкування, тренінг сенситивності, ділового спілкування, тренінг спілкування у великій групі.

50. Цілі та задачі соціально-психологічного тренінгу.

51. Методи впливу в процесі проведення соціально-психологічного тренінгу.

52. Методика проведення соціально-психологічного тренінгу ділового спілкування.

53. Основні етапи проведення тренінгу.

54. Попередня діагностика комунікативної установки членів групи Заняття 10. Тема: Медитативна техніка за методикою В.В.Бойко.

55. Основні етапи та методологія соціально-психологічного тренінгу ділового спілкування.

56. Особливості проведення тренінгу.

57. Процедура тренінгу.

58. Загальна характеристика тренінгу мотивації

59. Визначення поняття мотив і Мотивація.

60. Способи і засоби мотивації персоналу в організації.

61. Методики розвитку і формування позитивної мотивації персоналу в організації.

62. Методика розвитку позитивного впливу на особу.

63. Психологічне айкидо.

64. Методи протидії чужому впливу.

65. Протистояння маніпулятивній дії на особу.

66. Тренінг партнерського спілкування (ТПС). Визначення ТПС.

67. Вправи, направлені на розвиток навиків партнерського спілкування.

68. Тренінг ділового спілкування. Визначення ділового спілкування.

69. Вправи, направлені на розвиток навиків ділового спілкування.

70. Поняття та види соціально-психологічного тренінгу.

71. Цілі та задачі соціально-психологічного тренінгу.

72. Методи Заняття 10. Тема: Медитативна техніка впливу в процесі проведення соціально-психологічного тренінгу.

73. Методика проведення соціально-психологічного тренінгу ділового спілкування. Основні етапи проведення тренінгу.

74. Основні етапи та методологія соціально-психологічного тренінгу ділового спілкування.

75. Феномен малої групи.

76. Різновид груп.

77. Принципи роботи: об’єктивації, активності, вільного простору.

78. Особливості роботи в малих та великих групах. Кількісний склад учасників.

79. Комплектування малої тренінгової групи. Вікова однорідність групи.

80. Прийоми та методи взаємодії.

81. Групові норми. Єдність і конкуренція в групі. Уточнення мотивації.

82. Групова динаміка.

83. Групова дискусія. Мета дискусії. Вибір тем. Функції дискусії.

84. Об’єкти діагностики: план роботи, розвиток групи, характер взаємовідносин, психічний стан учасників групи.

85. Проблема психологічного опору.

86. Рольова структура групи.

87. Стадії розвитку Заняття 10. Тема: Медитативна техніка групи. Взаємодія тренера та групи.

88. Взаємозв’язок мети тренінгу та структури групи.

89. Особистісні якості керівника групи: автентичність, життєвий досвід.

90. Принципи тренінгу: Добровільність. Рівноправність. Активність. Дослідницька позиція. Конфіденційність.


documentawtfvef.html
documentawtgcon.html
documentawtgjyv.html
documentawtgrjd.html
documentawtgytl.html
Документ Заняття 10. Тема: Медитативна техніка